Thông điệp chủ tịch

Trang chủ Thông điệp chủ tịch

Thông điệp chủ tịch

Chúng tôi luôn luôn phải bền bỉ nỗ lực, sáng tạo và nuôi dưỡng khát khao chinh phục để mang đến những công trình tầm cỡ, những chuỗi cửa hàng bán lẻ và thương mại điện tử, những hệ thống nhà hàng và khách sạn để tập đoàn trở thành đầu tàu trong việc phát triển kinh tế tư nhân bền vững, mang lại những lợi ích lớn lao cho cộng đồng và xã hội.