Trang chủ Dự án

Chợ - Trung tâm thương mại Yên Lạc

Dự án chợ - Trung tâm thương mại Yên Lạc do Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng Yên Lạc thuộc thành viên của Tập đoàng Sông Hồng Thăng Long làm chủ đầu tư, có khả năng đáp ứng nhu cầu vị trí kinh doanh cho khoảng 300 tiểu thương.
 
Dự án hình thành một khu tập trung kinh tế xã hội góp phần tạo thành một thị trấn hiện đại thúc đẩy các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân được cải thiện, tạo tiền đề cho việc hình thành thị xã Yên Lạc. Đồng thời, khuyến khích và thu hút các nhà đầu tư về thương mại và dịch vụ tham gia kinh doanh, cải thiện đời sống của nhân dân, nâng cao tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, tạo tiền đề vững trắc cho bước phát triển nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập.
Thông tin dự án
Tên dự án: Xây dựng chợ - TTTM Yên Lạc
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần ĐTXD Yên Lạc - Thăng Long
Địa điểm xây dựng: Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
Quy mô dự án
- Tổng diện tích: 50.525 m2
- Đầu tư xây dựng chợ - TTTM
- Nhà phố thương mại
- Hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
Tổng mức đầu tư: 89.857.000.000 đồng