Trang chủ Dự án

Cụm CN Thị trấn Yên Lạc

Là một trong những làng nghề giữ vững nét truyền thống của Việt Nam, tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, cụm tiểu thủ công nghiệp làng nghề trên địa bàn nhằm khắc phục những tồn tại manh mún, hoạt động phân tán. Trong đó, có thị trấn Yên Lạc với cụm công nghiệp làng nghề tập trung do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Yên Lạc – Thăng Long là chủ đầu tư.
 
Cụm Công nghiệp làng nghề tập trung thị trấn Yên Lạc đã và đang tập trung khôi phục các làng nghề truyền thống, xây dựng, nhân cấy một số nghề mới trong khu vực nông nghiệp, nông thôn. Dự án này đã tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động trong và ngoài huyện Yên Lạc, góp phần xóa đói giảm nghèo, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Yên Lạc nói riêng và Vĩnh Phục nói chung.
 
Thông tin dự án
Tên dự án: Cụm Công nghiệp làng nghề tập trung thị trấn Yên Lạc
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Yên Lạc – Thăng Long
Địa điểm xây dựng: Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
Diện tích dự án
-Tổng diện tích: 61.421 m2 gồm:
+ Đất ở đô thị GĐ 1: 8.281 m2
+ Đất xây dựng cụm công nghiệp: 53.140 m2
Tổng mức đầu tư: 19,655 tỷ đồng