Trang chủ Dự án

Bệnh viện Đa khoa, viện nghỉ dưỡng và nhà ở đô thị Hội Hợp

1/ Tên công trình: Bệnh viện Đa khoa, viện nghỉ dưỡng và nhà ở đô thị
2/ Chủ đầu tư: Công ty cổ phần tập đoàn Sông Hồng Thăng Long
3/ Địa điểm: Phường Hội Hợp, Thành phố Vĩnh Yên và Xã Hợp Thịnh, Huyện Tam Dương, Tỉnh Vĩnh Phúc
4/ Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
5/ Nguồn vốn: Tự có của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động khác
6/ Quy mô công trình 308.630 m2 trong đó:
Bao gồm các hạng mục :
- Đất xây dựng bệnh viện
- Đất xây viện điều dưỡng
- Đất xây dựng nhà đô thị
- Đất xây dựng dịch vụ, thương mại
- Hạng mục công cộng
- Đất cây xanh
- Đất giao thông 
7/ Tổng mức đầu tư: 365.356.000.000 đồng