Trang chủ Dự án

Chợ đầu mối Vĩnh Tường

Để đáp ứng nhu cầu mua – bán của nhân dân Vĩnh Tường nói riêng và tỉnh Vĩnh Phúc nói chung, UBND huyện Vĩnh Tường đã phối hợp với Công ty Cổ phần tập đoàn sông Hồng Thăng Long xây dựng dự án chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị thương mại Vĩnh Tường.
 
Khu Chợ đầu mối Nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và Khu đô thị Thương mại Vĩnh Tường sẽ đáp ứng nhu cầu kho bãi, vận chuyển hàng hóa, giải quyết thủ tục hải quan của các doanh nghiệp dang hoạt động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng thời, khu chợ đầu mối này góp phần ổn định thị trường nông sản, hình thành một nền nông nghiệp sản xuất theo hướng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu ăn, ở sinh hoạt và vui chơi giải trí cho người dân trong vùng, đặc biệt là nhu cầu phát triển đô thị hóa của huyện Vĩnh Tường.
Thông tin dự án
Tên dự án: Khu chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và khu đô thị thương mại Vĩnh Tường
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sông Hồng Thăng Long
Địa điểm xây dựng: Các xã Lũng Hòa, Tân Tiến, Yên Lập, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới
Quy mô dự án
-Diện tích: 187,6961 ha
Bao gồm các loại đất:
+ Đất xây dựng đô thị thương mại Vĩnh Tường: 1.230.586,54 m2 đạt: 65,56%
+ Đất XD chợ đầu mối nông sản thực phẩm: 322.278,85 m2 đạt 17,17%
+ Đất XD hệ thống kho vận: 174.989,44 m2 đạt 9,32%
+Đất XD chợ điện tư, chợ VLXD 84.611,17 m2 đạt 4,51%
+Còn lại là đất cây xanh, hành lang, giao thông và các công trình công cộng
Tổng mức đầu tư: 2.290.180.000.000  đồng